loading...

+972-9-8338996

|

office@hbd.co.il

ראשון - חמישי 09:00-17:00

בן-דוד הרצל > השלבים המעשיים למימוש תמ”א או פינוי ובינוי

מהם השלבים המעשיים למימוש תמ``א או פינוי ובינוי בבניין שלי

על מנת לממש את אחד מסוגי הפרייקטים הנ״ל יש לעבור מספר שלבים על מנת להגיע לתצאה הרצויה הן מבחינת דיירי הבניין והן מבחינת החברה המבצעת

√ רצון הבעלים כי בלעדיכם זה לא יקרה

√ יצירת קשר ותאום פגישה ראשונה, שניה ובמידת הצורך גם שלישית

√ הסכמת רב הבעלים לביצוע פרויקט משותף

√ בחירת עו״ד שייצג אתכם נאמנה מול החברה

√ עריכת הסכם ולבסוף חתימתו מול החברה

לו״ז שלב זה  בד״כ כ 4 חודשים כמובן שצריך שיתוף פעולה מלא של רב הבעלים

הכנת חומרים תכנוניים למחלקת ההנדסה בעירייה וישיבות תאום אדריכלים ויועצים עד ליצירת תוכנית ראשונית אופטימאלית לחוות דעת העירייה הכוללת אומדנים ודוחות כלכליים.

לו״ז שלב בין 4 ל 8 חודשים תלוי באופי הפרויקט כאשר בסיום שלב זה נדע האם הפרויקט יצא לדרך.   

  • תכנון מלא ומפורט > קבלת אישור להפקדת התוכנית > הסכם עם בנק מלווה > היתר בניה > התחלת עבודות > סיום הפרויקט ומסירתו
  • חשוב לומרפרויקט ללא בנק מלווה הינו פרויקט מסוכן לבעלים ליזם.

להצטרפות ולפרטים נוספים